Mahagoni Wald

Kytary Furch vyrábíme z těch nejlepších surovin pocházejících od řádně prověřených dodavatelů z celého světa. Ročně na jejich produkci použijeme téměř 60 m3 materiálu, přičemž až dvě třetiny z něj tvoří exotické dřevo. Spotřebu této cenné suroviny se společnosti i přírodě snažíme postupně kompenzovat prostřednictvím spolupráce s panamskou komunitou Arimae, tvořenou místními rodinami věnujícími se ochraně tropických lesů a výsadbě a péči o exotické dřeviny s důrazem na jejich udržitelný rozvoj. V rámci finanční podpory pomáháme komunitě při opatrování čtyř hektarů stromů cocobolo (dalbergia retusa) a dvou hektarů mahagonu (swietenia macrophylla) s celkovým průměrným dorostem 39 m3. Rozsah této spolupráce plánujeme do budoucna dále rozšiřovat s cílem plně kompenzovat veškerou naši spotřebu exotických dřevin.

Podpora péče o exotické dřeviny a šetrné zacházení s nimi je součástí naší širší koncepce, v jejímž rámci přistupujeme k životnímu prostředí. Již před několika lety jsme například vyvinuli a začali používat ekologicky šetrnou a vysoce lesklou povrchovou úpravu Full-Pore High-Gloss Finish, která neobsahuje žádná chemická rozpouštědla a neznečišťuje tak ovzduší, jako je tomu u klasických rozpouštědlových laků. V těchto aktivitách hodláme pokračovat i v budoucnu a postupně je rozšiřovat o další ekologické postupy a technologie.

Nejvyšší kvalita našich materiálů

Charakter zvuku každé kytary ovlivňuje především druh dřeva a jeho kvalita, proto výběru dřeva věnujeme obrovskou péči. Dlouhodobě testujeme dřevo z pěti světadílů a při několikafázovém třídění materiálu hodnotíme řadu kritérií, která se navíc mírně liší pro materiály přední desky, lubů i zadní desky. Spolupracujeme se všemi významnými světovými dodavateli, proto si můžete být jisti, že v nástrojích Furch najdete vždy to nejlepší dřevo.

Pro výrobu předních desek kytar používáme téměř výhradně měkčí druhy dřev s výraznými souběžnými léty; tato struktura dává kytarám jejich specifický zvuk. Klíčovými vlastnostmi každé přední desky jsou jejich tuhost, souběžnost, pravidelnost a tloušťka letokruhů, míra kolmosti letokruhů v příčném řezu desky, barevná vyváženost napříč celou deskou a přítomnost „nedokonalostí“ ve dřevě, které každé desce dodávají originalitu. Kvalitu materiálu přední desky v kytarách Furch dělíme do několika kategorií, které v hierarchii od nejvyšší po nejnižší označujeme: master grade, AAA, AA, A+.

Luby a zadní desky jsou vyráběny ze dřev pocházejících z různých zeměpisných šířek. Hustota a výraznost letokruhů těchto dřev se výrazně liší, proto jsou i jejich fyzikální vlastnosti více rozdílné než u dřev používaných pro výrobu předních desek. U materiálů určených pro zadní desky naši výrobní mistři pečlivě posuzují především jejich tuhost, estetické vlastnosti kresby a přítomnost nedokonalostí ve dřevě. Kvalitu materiálu lubů a zadní desky v kytarách Furch dělíme do několika kategorií, které v hierarchii od nejvyšší po nejnižší označujeme: master grade, AAA, AA, A.

Prémiová dřeva nejvyšší kvality, dostupná převážně pro naši zakázkovou řadu kytar Rainbow Series, jsou výsledkem několikafázového výběru z nejlepšího materiálu a jejich kvalita se vždy pohybuje na průsečíku kategorie AAA až master grade.

Sledujte nás