Nejvyšší kvalita našich materiálů

Charakter zvuku každé kytary ovlivňuje především druh dřeva a jeho kvalita, proto výběru dřeva věnujeme obrovskou péči. Dlouhodobě testujeme dřevo z pěti světadílů a při několikafázovém třídění materiálu hodnotíme řadu kritérií, která se navíc mírně liší pro materiály přední desky, lubů i zadní desky. Spolupracujeme se všemi významnými světovými dodavateli, proto si můžete být jisti, že v nástrojích Furch najdete vždy to nejlepší dřevo.

Pro výrobu předních desek kytar používáme téměř výhradně měkčí druhy dřev s výraznými souběžnými léty; tato struktura dává kytarám jejich specifický zvuk. Klíčovými vlastnostmi každé přední desky jsou jejich tuhost, souběžnost, pravidelnost a tloušťka letokruhů, míra kolmosti letokruhů v příčném řezu desky, barevná vyváženost napříč celou deskou a přítomnost „nedokonalostí“ ve dřevě, které každé desce dodávají originalitu. Kvalitu materiálu přední desky v kytarách Furch dělíme do několika kategorií, které v hierarchii od nejvyšší po nejnižší označujeme: master grade, AAA, AA, A+.

Luby a zadní desky jsou vyráběny ze dřev pocházejících z různých zeměpisných šířek. Hustota a výraznost letokruhů těchto dřev se výrazně liší, proto jsou i jejich fyzikální vlastnosti více rozdílné než u dřev používaných pro výrobu předních desek. U materiálů určených pro zadní desky naši výrobní mistři pečlivě posuzují především jejich tuhost, estetické vlastnosti kresby a přítomnost nedokonalostí ve dřevě. Kvalitu materiálu lubů a zadní desky v kytarách Furch dělíme do několika kategorií, které v hierarchii od nejvyšší po nejnižší označujeme: master grade, AAA, AA, A.

Prémiová dřeva nejvyšší kvality, dostupná převážně pro naši zakázkovou řadu kytar Rainbow Series, jsou výsledkem několikafázového výběru z nejlepšího materiálu a jejich kvalita se vždy pohybuje na průsečíku kategorie AAA až master grade.

Furch a životní prostředí

Vážíme si toho, že nám příroda dává vysoce kvalitní dřevo a snažíme se jí vše vracet. Materiály používané pro výrobu našich kytar pochází striktně od dodavatelů s deklarovaným původem těžby. Kromě certifikátů CITES a FSC nabízíme i řadu modelů vyrobených z materiálů, které představují plnohodnotnou alternativu k exotickým dřevinám typu amerického javoru či černého ořechu. Vyzkoušejte si sami některý z našich modelů kytar vyrobených s použitím těchto nových materiálů a přesvědčte se o jeho zvukových kvalitách u nejbližšího autorizovaného dealera.

Sledujte nás