1. Společnost Furch Guitars, s.r.o., se sídlem Městečko 27, 691 63 Velké Němčice, Česká republika, IČ: 276 68 002, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50361, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vyplnění kontaktního formuláře na webových stránkách www.furchguitars.com ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a text zprávy.

2. Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a text zprávy jsou nutné pro zpracování za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje budou společností Furch Guitars, s.r.o. zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@furchguitars.com.

 

Soubory cookies

V rámci našich webových stránek www.furchguitars.com využíváme soubory cookies. Stejně tak používáme i Google Analytics. V rámci souborů cookies shromažďujeme údaje o Vašem zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy).

Soubory cookies jsou krátkodobé tzv. „session cookies“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotných cookies a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

Ukládání souborů cookies lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Sledujte nás