Sto procent. Přesně tolik elektrické energie odebíráme z obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce, bioplyn, voda, vítr a biomasa. Spolupracujeme přitom s velkými energetickými dodavateli, jejichž ekologický přístup se snažíme touto cestou podporovat a dlouhodobě je motivovat k její další výrobě. Z globálního pohledu se nám tento způsob zdá efektivnější a dlouhodobě udržitelnější než výroba vlastní energie.

Výhodou energie z obnovitelných zdrojů je vedle její udržitelnosti také výrazné snižování CO2 vyprodukovaného během její výroby. Přechodem na zelenou energii se nám tak při zachování stejné úrovně spotřeby elektrické energie podařilo snížit naši celkovou uhlíkovou stopu až o 83 %. Při započítání plynu a automobilového paliva, které jsou součástí spotřeby provozních energií, pak dělá celkový pokles CO2 přibližně 60 %. Jen pro představu, při výrobě jedné kytary se uhlíková stopa v průměru snížila z původních 35,3 kg na 14,1 kg CO2.

Sledujte nás

Register now