V posledních dvou letech jsme do naší výroby začali zavádět větší množství nejnovějších technologií, které by nám pomohly zefektivnit některé výrobní postupy a dosáhnout tak vyšší produktivity a současně i kvality našich kytar. Reagovali jsme tak na řadu výzev, zejména v podobě rostoucí poptávky či výpadku pracovních sil, které s sebou přinesla nedávná pandemie.

Postupnou optimalizací těchto technologií se nám zároveň podařilo začít vyrábět některé z našich celomasivních kytar za cenu těch polomasivních. I z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli od výroby kytar z vrstveného mahagonu definitivně upustit.

Naším cílem je dělat nástroje, které umožní každému hráči plně vyjádřit jeho herní dovednosti i kreativitu. Abychom toho dosáhli a současně dále navyšovali jejich kvalitu, musíme naši výrobu neustále posouvat směrem kupředu a moderní technologie nám v tomto ohledu hodně pomáhají,“ řekl Petr Furch.

“Technologie, které ve Furchu stavíme a využíváme, jsou primárně zaměřeny na celomasivní nástroje, jež doteď tvořily více než 80 % naší produkce. Jejich implementací jsme dosáhli řady úspěchů, např. přesnějšího ladění rezonančních desek či přesnějších nástřiků povrchové úpravy, které se pozitivně projevily i v samotném zvuku kytar,” dodal Petr.

“Pokud vezmeme v úvahu náš interní vývoj a na druhé straně masivní inflaci, které svět v posledních letech čelí, došli jsme dokonce do situace, kdy se pro nás stala výroba polomasivních kytar dražší než výroba těch celomasivních. Až tak efektivní může být správné použití moderních technologií při výrobě kytar“.

Ukončení výroby polomasivních nástrojů se dotklo řad Indigo a Violet. Zatímco řadu Indigo jsme kompletně zrušili, kytary Violet nahradily nové celomasivní modely Violet SMViolet Master’s Choice.

 

 

Sledujte nás

Register now