Většina výrobních společností se snaží udržovat své provozní náklady spojené s odběrem elektrické energie na co nejnižší úrovni. Často ale zapomínají, jak se taková energie získává a že nejlevnější energie bohužel není ekologická a představuje zvýšenou zátěž pro naši planetu. V rámci naší ekologické koncepce se proto snažíme s tímto současným „paradigmatem“ bojovat a ukazovat lepší cestu. Zatímco v loňském roce pocházela z obnovitelných zdrojů čtvrtina (25,1 %) veškeré námi odebírané elektrické energie, letos to je celých 100 %. Největší část je čerpána ze slunce, dále pak z bioplynu, vody, větru a biomasy.

Energii nakupujeme od velkých energetických dodavatelů. Přestože se energie z obnovitelných zdrojů dodává za vyšší cenu, snažíme se naše dodavatele v jejich ekologické aktivitě podpořit a v dlouhodobém horizontu je motivovat k výrobě další zelené energie. Zároveň vyzýváme další výrobce, aby se k nám přidali a společně jsme tak zlepšovali stav životního prostředí.

Kromě udržitelného přístupu k získávání zelené energie zároveň při její výrobě dochází k výraznému snižování vyprodukovaného CO2. Očekáváme proto, že při zachování stejné úrovně spotřeby elektrické energie klesne naše uhlíková stopa meziročně až o 83 %. Při započítání plynu a automobilového paliva, které jsou součástí spotřeby provozních energií, by měl celkový pokles CO2 činit přibližně 60 %. Pro představu, při výrobě jedné kytary se uhlíková stopa v průměru sníží z původních 35,3 kg na 14,1 kg CO2. Tyto hodnoty se samozřejmě liší dle jednotlivých modelů kytar, což je to dáno náročností jejich výroby. Uhlíková stopa každého modelu je nyní uvedena na našich webových stránkách.

Ekologické výrobní technologie i péče o exotické dřeviny

Využívání zelené energie je součástí naší širší koncepce, v jejímž rámci přistupujeme citlivě a šetrně k životnímu prostředí. V loňském roce jsme například navázali dlouhodobou spolupráci s panamskou komunitou Arimae, která se věnuje ochraně a péči o tamní exotické dřeviny s důrazem na jejich udržitelný rozvoj. Předmětem spolupráce je finanční podpora komunity v péči o čtyři hektary stromů druhu cocobolo (dalbergia retusa) a dva hektary mahagonu (swietenia macrophylla) s celkovým průměrným ročním dorostem 39 m3. Snažíme se tak přírodě i společnosti kompenzovat většinu objemu exotického materiálu, který spotřebujeme při výrobě našich kytar.

Ekologicky přistupujeme také k samotným výrobním postupům a technologiím. Příkladem je vysoce lesklá povrchová úprava kytar Full-Pore High-Gloss Finish, která maximalizuje rezonanční vlastnosti našich nástrojů a zároveň je šetrná k životnímu prostředí. Povrchovou úpravu tvoří speciální, námi vyvinutý UV lak, který oproti běžně používaným lakům obsahuje až o 98 % méně rozpouštědel a neznečišťuje tak ovzduší. Speciální recyklační systém navíc umožňuje přestřik UV laku v lakovacím boxu sesbírat, filtrovat a následně opět plnohodnotně využít.

Sledujte nás

Register now