Naše společnost ročně vyprodukuje kolem 8 000 kytar, na jejichž výrobu průměrně spotřebuje 43 m3 exotického dřeva. Právě cizokrajné dřeviny představují v současnosti až dvě třetiny veškerého materiálu použitého na tvorbu akustických kytar. Jen pro představu, na výrobu jedné akustické kytary se celkem spotřebuje 0,00734 m3 materiálu (včetně odpadu), z toho až 0,00537 m3 tvoří právě exotické dřevo.

Rozhodli jsme se proto navázat spolupráci s panamskou společností Planting Empowerment a komunitou Arimae, tvořenou místními rodinami věnujícími se ochraně tamních tropických lesů a výsadbě a péči o exotické dřeviny s důrazem na jejich udržitelný rozvoj. V rámci spolupráce budeme finančně podporovat komunitu při opatrování čtyř hektarů stromů cocobolo (dalbergia retusa) a dvou hektarů mahagonu (swietenia macrophylla) s celkovým průměrným dorostem 39 m3. Postupně tak chceme přírodě a společnosti kompenzovat námi spotřebovávané množství exotických surovin.

Nově navázaná spolupráce je součástí širší koncepce, v jejímž rámci přistupujeme k životnímu prostředí. Dřeviny používané pro výrobu našich kytar pocházejí od řádně prověřených dodavatelů. Řada modelů je navíc tvořena materiály, jež představují plnohodnotnou alternativu k exotickým dřevům. Příkladem je černý ořech, který v řadě případů nahrazuje indický palisandr používaný na zadní desku a luby kytary.  V těchto aktivitách bychom chtěli pokračovat i v budoucnu a postupně je rozšiřovat o další ekologické postupy a technologie. Již před několika lety jsme například vyvinuli a začali používat ekologicky šetrnou a vysoce lesklou povrchovou úpravu Full-Pore High-Gloss Finish, která neobsahuje žádná chemická rozpouštědla a neznečišťuje tak ovzduší, jako je tomu u klasických rozpouštědlových laků.

Sledujte nás

Register now